Inget foto av Staffan Ringbom
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1995

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Staffan Ringbom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler