Inget foto av Staffan Ringbom
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032021

Forskningsoutput per år

Filter
Arrangemang av / deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium

Sökresultat