Inget foto av Staffan Ringbom
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Staffan Ringbom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance