Foto av Susanna Taimitarha
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112018

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Susanna Taimitarha är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Social Sciences