Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, University of Oulu, Finland, 2020