Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, University of Bath, Storbritannien, 2022