Inget foto av Tauno Olavi Kekäle
  • Telefon+358 (0)6 3533 700
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20232023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Tauno Olavi Kekäle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology