Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20182024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, annat eller okänt ekonomiskt och samhällsvetenskapligt område, Middlesex University London, Storbritannien, 2021

Externa befattningar

Research Fellow, Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Theresa Harrer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler