Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20182024

Forskningsoutput per år

9 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Theresa Harrer med nedanstående personer: