Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, University College Cork (UCC), Ireland, Irland, 2018

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Thoi Mai är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler