Foto av Tiina Jääskeläinen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsområden

Actor-network theory, social studies in science and technology, decoloniality approaches, environmental governance and environmental politics, indigenous peoples´ rights, environmental conflicts, recognition, inclusion and exclusion

Information om utbildning

Fil. mag., geografi, Helsingin yliopisto, Finland, 2011

Utbildning / akademisk kvalifikation

Human Geography, Master of Science, University of Helsinki

Tilldelningsdatum: 30.11.2011

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Tiina Jääskeläinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler