Foto av Tiina Jääskeläinen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Tiina Jääskeläinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Arts and Humanities