Inget foto av Tom Berglund
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1987 …2017

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Tom Berglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance