Personlig profil

Information om utbildning

Juris doktor, University of Turku, Finland, 2023