Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, annat eller okänt utbildningsområde, Åbo Akademi, Finland, 2006