Inget foto av Trang Dinh
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Turun yliopisto, Finland, 2012

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Trang Dinh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler