Foto av Ulla-Maija Mylly

Ulla-Maija Mylly

Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052024

Forskningsoutput per år

Filter
Vetenskaplig tidskrift

Sökresultat