Foto av Valeria Penttinen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Valeria Penttinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science