Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Svenska handelshögskolan, Finland, 2020

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckelord

  • 513 Juridik
  • Intellectual Property Law
  • Trademark Law

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Vera Sevastianova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler