Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20062023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, annat eller okänt utbildningsområde, Brunel University, , 2008

Information om forskning och undervisning

RESEARCH

Associate Editor: Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management

Reviewer:

International Journal of Productivity and Performance Management

Production and Operations Management

Journal of Global Information Technology Management

Principal Investigator: Cash and/or carry: The challenges and modalities of delivering aid in conflict zones

TEACHING

Supervision: MSc, PhD (Hanken)

Examination: MSc (Hanken)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Member of the Advisory Board, Humanitarian Logistics Association

Member of Editorial Board, International Journal of Logistics Management (Emerald)

Principal Investigator, Supply Chain and Procurement Programme, The UN Refugee Agency (UNHCR)

External Examiner - PhD Examiner, University of Economics, Prague

External Examiner - MBA Examiner, University of Oxford

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Wojciech Piotrowicz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller