Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Tilburg University, the Netherlands, Nederländerna, 2013