Best doctoral thesis by The Finnish Association of Logistics and Purchasing

  • Sohn, M. (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Tilldelande organisationerSuomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry