Best paper award in Business Informatics and Operations: Undergraduate research conference 2013

Pris: Priser och utmärkelser

Tilldelande organisationerGeman University in Cairo