Collective Leadership with Power Symmetry: Lessons from Aboriginal Prehistory

Pris: Priser och utmärkelser

Tilldelande organisationerRector's award