Collective Leadership with Power Symmetry: Lessons from Aboriginal Prehistory

  • Sveiby, Karl-Erik (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Tilldelande organisationerRector's award