Excellent lärare

  • Breckle, Margit (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Utnämning och premiering av Excellent lärare 2022. Excellent lärare är den högsta kategorin i Hankens premieringspyramid för att erkänna och belöna excellens i undervisningen.
Tilldelande organisationerHanken Svenska handelshögskolan, Finland