Journal of Business-to-Business Marketing Best Article Award of 2012: Runner-up

  • Nenonen, Suvi (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Storbacka, Kaj & Suvi Nenonen (2012), Competitive arena mapping: market innovation using morphological analysis, Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 19, No. 3, 183-215.

    Fingeravtryck