Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden: Kommendörstecken

  • Lindqvist, Lars-Johan (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser