Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden: Kommendörstecken

  • Lindqvist, L. (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser