Premiering av framgångsrikt utvecklande av undervisning, rektorsstipendium

  • Nilsson-Väre, Marit (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Utvecklande av kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen