Premiering av framgångsrikt utvecklande av undervisning, rektorsstipendium

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Utvecklande av kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen