Premiering av undervisning

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Premiering av undervisning i kursen Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation

Premiering tillsammans med kollegorna Jannika Lassus, Charlotta Sundström och Marina Bergström.
Tilldelande organisationerHanken School of Economics