Premiering av undervisning på Hanken

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

för utveckling av kurserna i vetenskapligt skrivande och vetenskaplig kommunikation samt för medverkan i utveckling av kurshelheten Gränsöverskridande regional planering och utveckling i Kvarkenregionen