Premiering av undervisning på Hanken

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

för utveckling av obligatorisk grundkurs i svenska.