Premiering av undervisning, Rektorsstipendium

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Erkänsla för fin arbetsinsats på Hanken för kursen Mötesteknik- Kokoustekniikka, som bekantar studerande med olika slags möten, mötesdokument och mötesterminologi på finska och svenska.