Stiftelsen Svenska Handelshögskolans premiering av tidskriftsartiklar

  • Dube, Apramey (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser

Beskrivning

Dube, A & Helkkula, A 2015, 'Service experiences beyond the direct use: Indirect customer use experiences of smartphone apps' JOURNAL OF SERVICE MANAGEMENT, vol 26, no. 2, pp. 224-248., 10.1108/JOSM-11-2014-0308

    Fingeravtryck