Svenska handelshögskolans medalj i silver

  • Lindqvist, L. (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser