Svenska handelshögskolans medalj i silver

  • Lindqvist, Lars-Johan (Mottagare)

Pris: Priser och utmärkelser