Actions for Sustainable Business Renewal

  • Silvola, Hanna (Ansvarig forskare (PI))
  • Järnefelt, Vafa (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The research project is funded by Business Finland for the time period 9/2021-8/2023. Hanken’s share of the research funding is 163,000 €, of which I am responsible.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.202131.08.2023

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.