Actions for Sustainable Business Renewal

  • Silvola, Hanna (Ansvarig forskare (PI))
  • Järnefelt, Vafa (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance