Age, Generation, and Changing Work-Life Balance and Boundaries: An Intersectional and Interactive Ethnographic Study

  • Jyrkinen, Marjut (Projektdeltagare)
  • Hearn, Jeff (Projektledare, akademisk)
  • Niemistö, Charlotta (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology