Agile governance

Projekt: Annat projekt

Projektinformation

Beskrivning

An informal self-funded project for collecting data about governance in Agile organizations through interviews and workshops. Currently consists of two researchers, one external to Hanken. The data will eventually be used for one or more scientific articles.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.02.2012 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.