Algos in corporate bond markets

  • Wan, Kam-Ming (Projektdeltagare)
  • Choi, Jaewon (Projektdeltagare)
  • Park, Gilbert (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance