Always a Happy Ending? Who, When and How should Users be engaged in Service Innovation

  • Helkkula, Anu (Projektledare, akademisk)
  • Gummerus, Johanna (Projektdeltagare)
  • Koskull von, Catharina (Projektdeltagare)
  • Toivonen, Marja (Projektledare, akademisk)
  • Dube, Apramey (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science