Application for development of teaching

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences