Artikkelien kirjoittaminen verkostomaisen työskentelyn haasteista väitöskirjatyön pohjalta sekä kirjaehdotuksen laatiminen johtamiseen liittyvistä käsitteistä

  • Bor, Sanne (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry