Bolagsstyrning i de nordiska länderna

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Projektet omfattar följande delprojekt:
1. Differences in Corporate Governance practices
2. Differences in Ownership
3. Social Democracy and Corporate Governance
4. Social Norms and Corporate Governance recommendations
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.201231.08.2015