CAPITAL STRUCTURE, DIVIDEND POLICY, AND MERGERS; A SURVEY OF EMPIRICAL RESULTS ON CORPORATE FINANCE EVENTS FROM FINLAND

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi