Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in Covid-19 crisis

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Psychology

Social Sciences