Centralized Public Procurement

  • Virtanen, Joosua (Projektdeltagare)
  • Baulia, Susmita (Projektdeltagare)
  • Tukiainen, Janne (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences