Co-loop: Cross-sector partnerships for sustainable innovations and closing the loops in the humanitarian supply chain

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Kort titelCo-loop
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.202330.06.2025

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap