CRITICAL INCIDENTS IN BUSINESS RELATIONSHIPS

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

This project outlines the usefulness of critical incidents in both research and practice concerning business relationships. It represents a new view in two respects. Critical incidents are considered, firstly, from a relationship perspective rather than from a limited short-term episode perspective and, secondly, from a dyadic view instead of only a customer's point of view.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.199731.12.2000

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.