CUSTOMER PERCEIVED VALUE OF MOBILITY

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The specific aim of this thesis is to create a framework for customer perceived value that includes temporal and spatial dimensions of value assessments. The study thus reconceptualises the value construct and extends the distinctions by including the context in which value assessments occur.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.200031.12.2006

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.