Ecotourism

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The complexity and uniqueness of ecotourism have both theoretical and empirical implications. The purpose of this research project is to delineate the essence of ecotourism and illuminate its characteristics. Ecotourism is not nature tourism or adventure tourism, but a unique tourism form. How to define ecotourism is still a central issue, and how to develop ecotourism, especially in Europe, is a matter for debate.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.199531.07.2000

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.